Siirry sisältöön

Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta on valmennusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda muotoiluosaamista kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen yrityksissä.

Menestyksekäs kasvu kohti kiertotalouden mukaista toimintamallia edellyttää organisaation ja yrityskulttuurin monialaista kehittämistä. Tässä työssä muotoilun metodit ovat hyviä työkaluja: niiden lähtökohdat ovat laaja-alaisuus, asiakaslähtöisyys, luovuus ja kokeilevuus. Muotoiluosaamisen käytöllä varmistetaan, että mm. asiakasnäkökulma ja tulevaisuuden  kuluttajatarpeet otetaan huomioon yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Circular Design -ohjelma koostuu kahdesta oppimispolusta: yritysjohdolle suunnatusta strategisesta tasosta ja tuote- ja palvelukehitystyössä mukana oleville suunnatuista, käytännön työhön ohjaavista kokonaisuuksista. Ohjelman aikana mukana olevat yritykset kehittävät omaa tuote- tai palvelukonseptia tai arvoketjuratkaisua. Tavoitteena on, että ohjelman lopussa jokaisella osallistujayrityksellä on askelmerkit kertotalouden mukaisen konseptin pilotointiin ja skaalaukseen.

Ohjelma on Strategisen kiertotalousohjelman toimenpide ja sen toteutuksesta vastaavat ympäristöministeriön ohjaamana Design Forum Finland ja Ethica Oy yhdessä seuraavien kumppaneiden kanssa: VTT, SYKE, Sitra, Frankly Partners, Miltton ja Alice Labs. Maksuton pilottiohjelma alkaa syksyllä 2022 ja se toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Ohjelman aikataulu

Aikataulu suurempana (pdf)(siirryt toiseen palveluun)


Lisätietoja

Saija Malila

Projektipäällikkö, Circular Design -hanke, Design Forum FinlandHaku valmennusohjelmaan on päättynyt

Ohjelma on suunnattu yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa kohti hiilineutraalia kiertotaloutta sekä strategisella että käytännön tasolla.

Valintakriteerit tiivistetysti:

  • Etusijalla ovat yritykset, joiden toimiala tai jotka ovat itse sitoutuneet Kiertotalouden Green Dealin skenaario- ja sitoumusprosessiin.
  • Valmennusohjelmaan tulee osallistua vähintään kaksi henkilöä, yksi molempiin valmennuspolkuihin (yritysjohdon edustaja ja muu avainhenkilö).
  • Yrityksen tulee varata resursseja valmennusmoduulien välissä tapahtuvaan itsenäiseen kehitystyöhön.
  • Yritys sitoutuu palautteen antamiseen ja viestintään ohjelmassa mukana olosta ja sen tuloksista (yleisellä tasolla).
Circular Design -ohjelma valmentaa 50 suomalaista yritystä kiertotalouden edelläkävijöiksi

Yritykset ovat alkaneet huomata kiertotalouden tuomat mahdollisuudet kilpailuetuna.

Lue lisää

Kuuntele Circular Design -podcasteja!

Podcastia on kuunneltavissa 8 jaksoa.

Kuuntele podcast

Circular Design -valmennusohjelma kiinnosti

Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -valmennusohjelmaan tuli yhteensä 71 hakemusta. Hakemuksia käsiteltiin neljän ennakkoon kerrotun valintakriteerin kautta.

Lue lisää

Circular Design -aloitustapahtuman tallenne

Circular Design -aloitustapahtuma keräsi paljon aihepiiristä kiinnostuneita Tiedekulmaan. Jos et päässyt paikan päälle, voit tutustua aloitustapahtumaan tallenteen kautta.

Katso tallenne

Mitä on Circular Design

Circular design eli kiertotalouden mukainen suunnittelu on sateenvarjotermi, joka koostuu kahdesta kiertotalouteen ohjaavasta tasosta.

Lue lisää