Siirry sisältöön


Circular design eli kiertotalouden mukainen suunnittelu on sateenvarjotermi, joka koostuu kahdesta kiertotalouteen ohjaavasta tasosta:

1) Circular design perustuu systeemiajatteluun, jossa tuote- ja palvelusuunnittelun ohella huomioon otetaan tuotteen tai palvelun ympärillä oleva systeemi, kuten yrityksen eri toiminnot ja liiketoimintamalli, toimitusketju, asiakaskokemus ja brändi. Näin varmistetaan, että systeemitason ratkaisut tukevat kiertotalouden mukaisesti suunniteltua tuotetta / palvelua.

2) Kiertotalouden toinen periaate on, että raaka-aineet pidetään kierrossa niin, että niiden arvo säilyy mahdollisimman pitkään. Siksi tuotesuunnittelutasolla on tehtävä valintoja, joilla varmistetaan, että mm. tuotteessa käytetyt materiaalit ja kemikaalit sekä tuotteen ominaisuudet (esim. modulaarisuus, korjattavuus, päivitettävyys) mahdollistavat arvon säilymisen ja useat, turvalliset elinkaaret.

Kiertotalouden mukaisessa suunnittelussa tuotteita ja palveluja ei suunnata enää vain yhtä loppukäyttäjää varten, vaan ne suunnitellaan systeemisellä tasolla toimiviksi: tuottamaan enemmän arvoa usean elinkaaren ja käyttäjän kautta. Yksi kiertotalouden keskeisiä periaatteita on myös, että luonnon ekosysteemejä tulee vahvistaa: tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka parantavat ympäristön tilaa pelkän negatiivisen vaikutuksen minimoinnin sijaan.

Tässä työssä muotoilun metodit ovat hyviä työkaluja, koska niiden lähtökohtina ovat mm. laaja-alaisuus, asiakaslähtöisyys, luovuus ja kokeilevuus. Muotoiluosaamisen avulla on mahdollista luoda aineetonta arvoa asiakasymmärryksen, tuote- ja palvelutarjoaman, asiakaskokemuksen ja brändin muodossa niin loppukäyttäjälle, yritykselle kuin koko yhteiskunnalle.