Siirry sisältöön

Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -valmennusohjelmaan tuli yhteensä 71 hakemusta.

Hakemuksia käsiteltiin neljän ennakkoon kerrotun valintakriteerin kautta. Valinnoissa huomioitiin mm. se, onko yritys tai sen toimiala sitoutunut Kiertotalouden Green Dealin skenaario- ja sitoumusprosessiin ja pystyykö yritys resursoimaan osallistujia sekä yritysjohdosta että muista avainhenkilöistä mukaan ohjelmaan. Lisäksi osallistuvien yritysten pilottiryhmän kokoonpano pyrittiin muodostamaan siten, että siinä olisivat edustettuina laajasti eri toimialat ja erilaiset kehityskohteet.

Koska ohjelmaan tuli enemmän hakemuksia kuin paikkoja oli, osa hakijoista jouduttiin jättämään pois. Valmennusohjelman kaikille avoimet materiaalit tulevat kuitenkin kaikkien saataville ja ne julkaistaan circulardesignsuomi.fi -sivustolla ohjelman edetessä ensi vuoden aikana.

Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -valmennusohjelma on strategisen Kiertotalousohjelman toimenpide ja sen toteutuksesta vastaavat Ympäristöministeriön ohjaamana Design Forum Finland ja Ethica Oy kumppaneinaan VTT, SYKE, Sitra, Frankly Partners, Miltton ja Alice Labs.

Kuva: Circular Design -valmennusohjelman kaikille avoin aloitustapahtuma. Kuva: Petri Anttila