Siirry sisältöön

Yritykset ovat alkaneet huomata kiertotalouden tuomat mahdollisuudet kilpailuetuna ja keinona buustata liiketoimintaa nopeasti muuttuvassa markkinaympäristössä. Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -valmennusohjelmassa mukana olevat yritykset ovat parhaillaan kehittämässä uusia strategioita ja tuote- ja palveluinnovaatioita kiertotalousperusteisen suunnittelun avulla.

Osana strategisen Kiertotalousohjelman toteutusta ympäristöministeriön aloitteesta rakennettu valmennusohjelma esittäytyy touko–kesäkuun vaihteen World Circular Economy Forum -tapahtuman Expo-alueella ulkoministeriön yhteisosastolla Messukeskuksessa Helsingissä. Esillä on konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka panostus kiertotalousperusteiseen suunnitteluun on luomassa uusia strategisia linjauksia, prosessien jalostusta ja tuote- ja palveluinnovaatioita puhumattakaan uusista liiketoimintamahdollisuuksista.


Vuoden 2023 aikana toteutettava Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -ohjelma on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, kiertotalouden mukaisia suunnitteluvalmiuksia kehittävä valmennusohjelma yrityksille. Maksuttomaan pilottiohjelmaan osallistuu haun kautta valitut 50 eri kokoista ja eri aloilta olevaa yritystä.

Osallistujina on niin suuryrityksiä, kuten Stora Enso, UPM Raflatac ja Mirka, kuin pienempiäkin kuten Helkama Velox, Kiilto ja Genelec. 

Kevään aikana yritykset ovat valmennuksessa kehittäneet kukin omaa kiertotalouden mukaista hankettaan. Osalla yrityksiä työ on strategisella tasolla ja keskittynyt mm. prosessien ja toimintaperiaatteiden muuttamiseen. Osalla taas hankkeet ovat konkreettisia tuote- ja palvelukehitysprojekteja. 


Esimerkiksi sähkönjakeluun liittyviä ratkaisuja valmistava Ensto on tutkinut tuotteidensa ympäristövaikutuksia tuotekehityksen ja raaka-ainevalintojen sekä niiden kierron kautta. Tavoitteena on kehittää vastuullinen brändi, joka vastaa EU:n ja asiakkaiden vaatimuksiin ja perustuu tutkittuun tietoon.

”Pystymme paremmin hahmottamaan, mitä tuotteen pitkän elinkaaren aikana tulee tapahtumaan ja miten meidän kannattaa jalostaa omia prosessejamme tuotteen ympäristövaikutustiedon muodostamiseen”, kuvailee Senior Sustainability Specialist Marjo Ketonen Enstosta. Kun kyse on pitkän elinkaaren omaavista ja monista eri materiaaleista koostuvista ison volyymin tuotteista, pienetkin korjaukset saavat suuren vaikuttavuuden.

Vedenpuhdistusratkaisuja tuottava Owatec Group on taas linjannut omaa toimintaansa siten, että kiertotalous on yrityksen strategista ydinliiketoimintaa eikä vain yksi elementti muiden toimintojen joukossa. Mirka, yksi maailman suurimmista hiomatuotteiden ja -koneiden valmistajista, näkee tarpeellisena edelleen kehittään omien huoltokeskustensa toimintaa ja viestiä paremmin niiden palveluista asiakkaille. Yrityksen sisällä on herännyt halu tarkastella asioita koko tuotteen elinkaaren näkökulmasta, ja keskusteluissa on noussut esiin uudenlaiset liiketoimintamahdollisuudetkin.

Kehitystyö yrityksissä on kesken ja hankkeet ovat vielä suunnitteluvaiheessa. Valmennus kestää vuoden loppuun ja moni projekti käynnistyy vasta sen jälkeen. Innostus ja kiinnostus uusiin avauksiin on kuitenkin suurta, ja kaikki osallistujat näkevät, että siirtyminen kiertotalouteen on välttämätön.

Kiertotalouden mukainen suunnittelu auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja vahvistamaan kilpailukykyään. Circular Design -valmennusohjelma tukee tässä yrityksiä ja on mukana tekemässä Suomesta kiertotalouden edelläkävijää.

Kuvat: Circular Design -valmennusohjelma / Petri Anttila, yritystarinanoston alkuperäinen kuva: Image Wear Oy.